Általános Szerződési Feltételek  

Szolgáltató neve:   Körtvélyesi VillámNyelviskola Oktató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhely: 9028 Győr, Jereváni 6.

Adószám:21148185-1-08

Adatkezelés nyilvántartási száma:    NAIH- 50331 / 2012

Mailcím:   iroda@dumaljnemetul.hu,

Telefonszám: 30/73-44-723

 

1.  Alapvető rendelkezések

 1.1.

A www.dumaljnemetul.hu és a www.lazannemetul.hu,  honlapok üzemeltetője a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt . (továbbiakban mint Szolgáltató) a szolgáltatásaira és termékeire a következő szabályok és jogszabályok vonatkoznak.

Jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelezőrendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. 

Az adatkezelésre az Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik. 

 

1.2.

Jelen Szabályzatban használt meghatározások

Szolgáltató: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást végző személy

Felhasználó: Az a személy, aki a weboldalon keresztül regisztráció révén az ingyenes német nyelvi anyagok, illetve rendelés  révén részt vesz Szolgáltató Mentorprogramjában.

 

2.   Szolgáltatások

 

2.1. Ingyenes tanfolyam és nyelvi anyagok

Szolgáltató a    www.dumaljnemetul.hu weboldalán regisztráció ellenében ingyenes tanfolyamot kínál,  Facebook oldalán ( www.facebook.com/dumaljnemetul/ ) nyilvánosan, a Lazán németül Facebook csoportban (  https://www.facebook.com/groups/dumaljnemetul  )  pedig a csoport tagjainak díjmentes német nyelvi anyagokat kínál.

 

2.2. Díjmentes Konzultáció

Szolgáltató által kínált  díjmentes konzultáció a www.dumaljnemetul.hu weboldalon érhető el.  A konzultáció regisztrációhoz és Kérdőív kitöltéséhez kötött.  A beküldött adatokat Szolgáltató elbírálja és amennyiben úgy ítéli meg, hogy érdemben tud segíteni a jelöltnek, akkor felajánlja  számára a konzultáció lehetőségét. Elutasítás esetén Szolgáltatót  semmilyen kötelezettség nem terheli jelölt felé.

 2.3.   Mentorprogram

A Program eredményessége Felhasználó oldalán teljes mértékben attól függ, hogy Felhasználó a Program során felhalmozott tudást, információt milyen módon és milyen mértékben használja fel, építi be a német nyelvi fejlődésébe. A Program jellegéből adódóan tehát Szolgáltató sem Felhasználó későbbi sikere vonatkozásában eredményfelelősséget, sem esetleges károsodása esetén kárszavatossági felelősséget nem vállal.

Szolgáltató a megrendelésről díjbekérő levelet küld.  Az összeg beérkezését követően Szolgáltató 15 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználónak.  
A 2012.01.01.-én életbe lépő hatályos jogszabályok szerint megrendelő Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya.

a.)

Az online tananyagokhoz Szolgáltató Oktatóközpontját kizárólag Felhasználó veheti igénybe. Tilos a belépési adatok megosztása harmadik személlyel! Az ezzel kapcsolatos bárminemű kár esetére a Szolgáltató a teljes felelősségét kizárja.

b.)

Az online tananyagok hozzáférése időben nem korlátozott, Felhasználó az Oktatóközpontban korlátlan ideig használhatja azt.

c.)

Szolgáltató a webes szolgáltatásainak működésére 99%-os rendelkezésre állást vállal. Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a fenti hibahatáron felüli leállásokért. Szolgáltató kötelezettsége alól kivételt képeznek a más szolgáltató által biztosított hozzáférési és üzemeltetési feladatok.

A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

d.)

Az Oktatóközpont tartalmai a következő formátumú anyagokat tartalmazhatják:

-videók ( mp4 )

A videók lejátszásához Felhasználónak nem szükséges videólejátszót letöltenie és telepítenie. Szolgáltató az Oktatóközpont weboldalába beágyazott videólejátszóval biztosítja a lejátszást.

-hanganyagok ( mp3 ) némely leckénél

Ezek megnyitásához és lejátszásához bármilyen hanglejátszó program alkalmas, pl.Windows Media Player. A hanglejátszó programról Felhasználónak kell gondoskodnia.

-írásos anyagok ( pdf )

Ezek megnyitásához az Adobe Reader aktuális verziója szükséges, melyről Felhasználónak kell gondoskodnia.

e.)

Fenti anyagok minden leggyakoribb eszközön futtathatók:

-asztali számítógép

-táblagépek

-iPhone

-iPad

-telefon ( Android / Windows ) 4. Szerzői jogok

4.1.

Felhasználó az Oktatóközpont tananyagait kizárólag magáncélra jogosult felhasználni. A tananyagok bármiféle üzleti felhasználásához Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

4.2.

Szolgáltató az Oktatóközpontban hozzáférhető minden tananyaga Szolgáltató szerzői jogi védelmét élvezi. E vonatkozásban Szolgáltató minden jogot fenntart. A felhasználási engedély időben és térben korlátozott, az kizárólag Felhasználó számára és kizárólag magán célból engedélyezett.

4.3.

Tilos az Oktatóközponthoz tartozó weboldalak tartalmának, illetve bármely részének adaptációja vagy visszafejtése. Tilos továbbá bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható vagy indexelhető.

Tilos az Oktatóközpont bármely tananyagát vagy bármely részét harmadik személynek használatba vagy kölcsönbe adni.

Tilos azt másolni. Tilos a tartalmak továbbítása, megosztása, illetéktelen felhasználása, valamint fájlmegosztó oldalakra történő feltöltése.  A tartalmakról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni.

4.4.

Szolgáltató minden anyaga szerzői jogi műnek minősül. Felhasználó a számára elérhetővé vált szerzői jogi műveket kizárólag a saját Mentorprogramjának a sikeres elvégzéséhez használhatja. Azokat sem ingyen, sem ellenérték fejében harmadik személynek nem adhatja át.


4.5.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a Felhasználó, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

Köteles ezen kívül azonnali hatállyal a jogsértő magatartást megszüntetni, a jogszerűtlenül feltöltött fájlokat törölni.

Szolgáltató weboldalán és Oktatóközpontjában található összes anyag Szolgáltató saját szellemi tulajdonát képezi. Ezen tartalmak 100.000,-Ft / nap térítés ellenében felhasználhatóak, illetve másolhatóak.  A tartalom felhasználásával Felhasználó  elfogadja jelen feltételeket.

Szolgáltató szerzői jogsértés esetén közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén jogsértő Felhasználóra hárítja.

 

4.6.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeit békés úton próbálja rendezni.

Szolgáltató az iroda@dumaljnemetul.hu  mail-címen tart fent Ügyfélszolgálatot.

 

5. Panaszkezelés

Felhasználó panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve jogutódjához fordulhat:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.

Központi telefonszám: +36 1 459 4800

Faxszám: +36 1 210 4677

E-mail: nfh@nfh.hu


 7. Záró rendelkezések

Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

 

Körtvélyesi Hajnalka ügyvezető 

Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. 

Az Általános Szerződési Feltételek hatályosak 2012.07.05-től visszavonásig.

frissítve: 2021.08.25.

>